Delta Dunaja

Dunajská delta s rozlohou viac ako 4100 km2 (takmer 1/10 rozlohy Slovenska) je druhou najväčšou v Európe (po delte Volgy). Asi 100 km pred ústím do mora sa hlavný tok Dunaja rozvetvuje na 3 veľké ramená, medzi ktorými sa rozprestiera rozsiahly labyrint ramien, kanálov, jazier, ostrovov a nedoziernych trstinových porastov.
8 dní v “gumákoch” 40 hodín / 110 km pádlovania cez kanály a kanáliky, jazerá, trstinu… z Tulcei až na samý koniec Dunaja k Čiernemu moru. Nezabudnuteľné pohľady na riečne brehy lemované starými vŕbami, nekonečné porasty tŕstia, piesočnaté duny, biele kvety lekna, nádherné západy slnka, spev vtákov aj kŕkanie žiab. Ostrov s vyprahnutými piesočnatými dunami, dubovými lesmi a dedinkami, kde zastal čas.
Taká iná dovolenka na miestach, kde lekno rastie ako burina…

3 Responses to “Delta Dunaja”


Leave a Reply